Behörigheter i arbetsytor

När man publicerar en app till Power BI Service powerbi.com väljer man en arbetsyta at placera appen i. Till arbetsytor lägger man sedan till användare