Dela upp tidstämpel till datum och tid

Tidstämplar är fält som innehåller både datum och tid. I bakgrunden lagras dessa som ett decimaltal där heltalsdelen motsvarar datumet och decimaldelen tiden. Det är