Dynamisk K-means-klustring i Qlik Sense

K-means-kluster är en teknik att dela in dimensioner med två mätvärden i olika grupperingar med hjälp av en matematisk algoritm. Funktionen finns sedan en tid