Skapa en Qlik AutoML-modell

En av sommarens nyheter i Qlik Sense SaaS är möjligheten att skapa machine learning-modeller direkt i Qlik Sense. Machine learning används för att hitta komplicerade