Tillgängliggöra Sitoo-data för bredare konsumtion och analys i BigQuery

Sitoo är ett vanligt kassasystem inom detaljhandel. Sitoo erbjuder grundläggande analys i sitt online-gränssnitt, men ofta är det av intresse att kunna gå djupare än så. Kanske vill man bryta analysen mer fritt, integrera datat med andra datakällor, eller tillgängliggöra det i sitt datalager.

I detta blogginlägg kommer vi beskriva hur man på ett enkelt, skalbart och ekonomiskt sätt tar emot, bearbetar och tillgängliggör Sitoo-data i Googles analysdatabas BigQuery.