Qlik Word Cloud

Med Qlik Sense kommer en intressant typ av graf som kallas Word Cloud. Grafer av denna typ visar ofta den relativa frekvensen av ord i