Hur beräknas kapacitetutnyttjande i Fabric?

Beräkningen bakom kapacitetsutnyttjande i Fabric kan vara lite förvirrande initialt, men den är ganska snillrik. I det här inlägget ska vi gå igenom hur beräkningen sker och ge bra tips.

Kapacitet
För att använda Fabric behöver man först välja en kapacitetsnivå – F-SKU. Kapaciteten är dedikerad och det finns två viktiga parametrar att hålla koll på – hur mycket kapacitet får man och vad kostar det.

En viktig sak att veta är att på och över F64-nivån ingår obegränsat med Power BI-användare som kan konsumera rapporter. Har man en F64 eller över räcker det alltså att köpa Pro eller PPU-licenser för sina utvecklare.

SKUKapacitetsenhet (CU)Kapacitetsenhet (CU)
F22 CU1 699,278 kr/månad
F44 CU3 398,555 kr/månad
F88 CU6 797,109 kr/månad
F1616 CU13 594,218 kr/månad
F3232 CU27 188,436 kr/månad
F6464 CU54 376,872 kr/månad
F128128 CU108 753,744 kr/månad
Priser i mars 2024 – aktuella priser finns här.

Hur långt räcker då en kapacitetsenhet (CU)? Det beror på många faktorer som är svåra att specificera – i grunden handlar det om hur tunga beräkningar som sker på hur stora datamängder. För att ta reda på vad just ni behöver startar ni enklast en Trial och utvärderar jobb.

Trial
Trial är en möjlighet att få prova Fabric kostnadsfritt under 60 dagar. Under dessa dagar kan ni testa Fabrics olika funktioner inom till exempel lakehouses och datawarehouses. En trial motsvarar kapacitetsnivå F64, men resurserna är inte dedikerade utan delas med andra användare. Därför kan beräkningar ibland ta längre tid än vad det skulle göra i en egen miljö.

Mer information om trial finns här.

Smoothing
Smoothing är en teknik som låter oss överutnyttja våra dedikerade resurser under en tid. Sammanfattat kan man säga att tekniken låter oss gå över taket så länge vi under en 24-timmarsperiod håller oss i snitt under taket. Det här låter oss köra intensiva jobb under en period av dygnet medan vi senare inte gör så mycket – något som stämmer väl med många datajobb där det är relativt vanligt med nattlig körning av beräkningar.

Throttling
Om vi fortsätter att överutnyttja våra resurser på ett sätt där smoothing inte räcker som kompensation kommer Fabric gå över i det som kallas Throttling. Throttling innebär helt enkelt att våra jobb pausas under kortare eller längre tid för att kompensera för att vi överutnyttjat kapaciteten.

Fabric Capacity Metrics App
Microsoft har tagit fram en Power BI-app, Fabric Capacity Metrics App, som låter oss analysera vårt användande av Fabric. I appen kan man se hur mycket resurser som används och av vilka jobb. Detta kan dels under Trial ge oss möjlighet att bedöma hur stor kapacitet vi behöver och även låta oss spåra vilka jobb som förbrukar stora resurser. Dessa jobb kan ofta på olika sätt optimeras för bättre resursutnyttjande.

Mer information om Fabric Capacity Metrics App finns här.

Dela inlägget
LinkedIn