Scatter chart i Power BI

Scatter chart är en effektiv graf för att jämföra dimensioner som artiklar och kunder med två olika mätvärden. Till skillnad mot en stapelgraf som endast