Rullande snitt

I Tableau är det enkelt att lägga på ett rullande snitt på ett mått i till exempel en linjegraf. Rullande snitt underlättar förståelsen av data