Qlik Simplified Authoring

Under sommaren släppte Qlik en förenklad vy där man kan skapa grafer utan att behöva se alla avancerade inställningar – Simplified Authoring. Funktionen är nu