Defekt färgseende

Det finns olika sammanställningar, men en vanlig siffra säger att ca 4% av befolkningen lider av någon form av defekt färgseende. Detta kallas ofta färgblindhet, men detta avser egentligen en specifik undergrupp där man alls inte ser färger. I våra applikationer använder vi ofta färger för att skilja på olika dimensioner, uttryck och värdering av värde (bra/dåligt). Då är det också viktigt att vi avgör om färgerna kommer att synas för alla användare.

I den undre grafen ovan har vi simulerat hur den övre grafen ser ut för en person som lider av Protanopia. Personer med denna typ av defekt på färgseendet har svårt att skilja på röda, gröna och gula nyanser. Som en person utan denna defekt kan se är skillnaden mellan de två linjerna tydliga i den övre grafen, men omöjliga att skilja åt i den undre.

I den här andra uppsättningen har färgerna valts bättre – det finns en skillnad i nyanserna i den undre grafen som gör att de två linjerna kan skiljas åt. Som synes är det dock inte enkelt här heller.

Ett bra verktyg för att ta fram en färgpalett är Coolors. Du kan antingen slumpa fram en palett eller utgå från en färg och få förslag på kompletterande färger, skalor, etc. Du kan direkt testa och bedöma hur färgerna ser ut för någon med problem med färgseende.

För att testa färgerna på grafer i Qlik Sense kan man också använda verktyget Spectrum, som är ett tillägg till Chrome. Öppna Sense i Chrome och du kan visa sidan som den ser ut för personer med olika defekter på färgseendet.

Dela inlägget
LinkedIn