Insight to Action 2024

Välkommen till den ledande mötesplatsen för alla som är passionerade kring framtidens teknik och innovation inom data, AI och analytics! På konferensen Insight to Action

Kommunkartor i Qlik Sense

Ser Örebro kommun konstig ut på din karta i Qlik Sense? Det beror på att Örebro kommun blandas ihop med Örebro län. Tur nog är

Spara data till Sharepoint

Ibland vill vi exportera ut data från Qlik Sense till en annan plats som Sharepoint. Med Qliks inbyggda Sharepoint-connector är det enkelt att göra direkt

Färglägg ytor på en ritning

I ett tidigare inlägg visade vi punkter på en ritning för att exempelvis visa elförbrukning för olika sensorer. I det här inlägget ska vi titta vidare på

Visa data på en ritning

Ibland har vi data som på något sätt hör ihop med en ritning av en byggnad, t.ex. ett lager eller en fabrik. Vi kan då

Ett första API i Qlik

Många system tillgängliggör data via REST API:r och vi kan använda dessa i Qlik för att läsa ut information. I det här inlägget ska vi