Fördelningsdiagram

Fördelningsdiagram hör till ett av de mindre använda objekten i Qlik Sense, men det har möjlighet att visa intressant information i specifika fall. I det här inlägget ska vi titta på hur man kan använda ett sådant diagram för att visa hur matkostnader varierar per affär och kategori.

Ett fördelningsdiagram används för att visa en fördelning av något mätetal mellan två dimensioner. I detta fall har vi samlat in data för vad olika produkter kostar vid onlinehandel hos våra vanligaste matvarubutiker – ICA, Coop, Citygross, Hemköp och Willys. Produkterna är samlade i kategorier som Frukt & Grönt och Skafferi.

Ett vanligt sätt att visualisera detta är ett stapeldiagram med två dimensioner – en för varje stapel (Affär) och en som delar upp stapeln i olika segment (Kategori). Mätvärdet är summan av kostnaden.

I denna graf kan man snabbt läsa av att Hemköp tar högst betalt för den varukorg vi plockat ihop och att Willys tar lägst betalt. Med viss ansträngning kan man också jämföra kategorier – till exempel inom Frukt & grönt kan man se att ICA är den som tar högst betalt. Det är dock svårt att jämföra kategorierna då de inte börjar på samma nivå.

Ett stapeldiagram med parallella staplar förbättrar förståelsen av hur variationen ser ut inom en kategori.

Ett fördelningsdiagram liknar detta, men fokuserar på skillnaden mellan värdena inom en grupp istället för att utgå från 0. I grafen nedan visas varje Affär som en boll och man ser hur stor spridningen mellan affärer är inom en kategori. Vi kan tydligt se inom vilka kategorier som variationen är stor, men exakta värden är svårare att läsa av.

Grafen kan passa som komplement till andra när man vill visa just spridningen inom kategorier.

Dela inlägget
LinkedIn