Andel av total i Power BI

Ett vanligt scenario är att användare vill se värden som en andel av totalen. Det kan handla om att se hur stor andel av all