Ett första API i Qlik

Många system tillgängliggör data via REST API:r och vi kan använda dessa i Qlik för att läsa ut information. I det här inlägget ska vi

Ett första API i Power BI

Många system tillgängliggör data via REST API:r och vi kan använda dessa i Power BI för att läsa ut information. I det här inlägget ska