Färglägg ytor på en ritning

I ett tidigare inlägg visade vi punkter på en ritning för att exempelvis visa elförbrukning för olika sensorer. I det här inlägget ska vi titta vidare på

Visa data på en ritning

Ibland har vi data som på något sätt hör ihop med en ritning av en byggnad, t.ex. ett lager eller en fabrik. Vi kan då