Count eller Count distinct?

Qlik har en aggregeringsfunktion, count(), som ofta används för att räkna saker i scriptet eller i grafer. Ibland använder man count och ibland count distinct