Snowflake och Azure Data Factory

Ett Data Warehouse (DW) används för att samla data från olika system. Här utförs vanligen transformering av data, beräkning av nya fält m.m. En fördel med detta