Dynamiska tabeller i Qlik Sense

Dynamiska tabeller är tabeller där man låter användaren styra vilka kolumner som ska vara synliga. Anledningen kan vara att tabellen är stor eller att man