Introduktion av Write!

Write! Edit är ett tillbyggnadspaket till Qlik Sense som ger dig möjligheten att kunna redigera och skapa nya data direkt i en Qlik-app. Tekniskt sker