Läsa in externa ikoner till Multi KPI

Multi KPI är ett bra tillägg till Qlik Sense som låter oss skapa mer avancerade KPI-objekt. Tillägget skickas med installationen i Qlik Visualization Bundle och