For each

I lite mer avancerade appar har man nytta av script-funktionen for each. Funktionen loopar över något, t.ex. filer i en mapp, och repeterar kod. Det