Exists()

En riktigt bra script-funktion i Qlik är exists() – en funktion som kollar om ett värde finns inläst i datamodellen sedan innan. Om värdet finns