Qlik Sense SaaS Reporting

En alldeles färsk nyhet i Qlik Sense SaaS är möjligheten att skapa utskick av PDF-filer till exempelvis mejlmottagare. Funktionen använder det nya Qlik Automation som