Transform av data i Snowflake med hjälp av dbt

dbt är ett verktyg för transformation av data och inkluderar även möjligheten till automatiska tester, hantera schemaläggning/monitorering av jobb, skapa dokumentation m.m. I detta inlägg