Gruppera tårtbitar i Övriga

När man skapar ett tårtbitsdiagram i Power BI visas som standard alla bitar oavsett hur små de här. Detta får grafen att bli svårläst vilket