Qlik Sense Data Architect

Qlik Sense Data Architect är en expert-certifiering för utvecklare i Qlik Sense som berör många områden. För att få certifieringen behöver man skriva ett test