Qlik Sense Data Architect

Qlik Sense Data Architect är en expert-certifiering för utvecklare i Qlik Sense som berör många områden. För att få certifieringen behöver man skriva ett test och få ett resultat på minst 58% rätt av de 50 multivalsfrågorna. Testtiden är 2 timmar. För att klara testet behöver man oftast ha jobbat med Qlik ett år eller mer. Det blir mycket utmanade att klara om man bara gått en grundkurs, läst en bok etc.

Texten är skriven utifrån de förutsättnigar som gäller just nu, juni 2021.

Kunskapskrav
Testet är ganska brett och testar kunskaper kring många delar av utvecklingsprocessen. Största fokuset ligger på script, men även saker som säkerhet, arkitektur och prestanda finns med.

Kunskapskraven för testet är:

  • Praktisk erfarenhet att ha utvecklat flera applikationer i Qlik Sense
  • Skriva Qlik Sense laddscript och validera data
  • Grundläggande förståelse av Extract, Transform, Load (ETL)
  • Skapa och använda connectorer för olika datakällor
  • Förståelse av QVD-lager och arkitektur av Qlik-plattformen
  • Uppsättning av appar på ett optimalt sätt utifrån prestanda
  • Bekant med SQL och relationsdatabaser

Områden
Följande områden täcks in av testet:

Identifiera krav för datamodeller (16% av testet)

I denna delen behöver man förstå hur de grundläggande behoven kan översättas till en datamodell och arkitektur. Det handlar till exempel om hur QVD-filer kan skapas i olika lager, hur schemaläggningar av kedjor av datautläsning och appar fungerar. Man behöver också förstå hur säkerheten kan hanteras av en datamodell.

Designa datamodeller (28% av testet)

Här behöver den som skriver testet visa att man förstår hur man sätter ihop en datamodell. Det handlar om hur själva modellen ska designas för att stödja behoven, återanvända redan skapad logik, hur modellen skalar när mängden data ökar osv. Även avancerade delar som kalender, stöd för set-analys, flaggor och funktioner tas upp.

Bygga datamodeller (34% av testet)

I den här delen handlar det om praktiska frågor när man skapar en datamodell. Den som skriver testet kan förvänta sig frågor om saker som join, keep, resident load, where-satser, inkrementella laddningar, variabler mm. En del frågor bygger på scenarion där man behöver sätta sig in i ett problem och sedan svara på frågor kring det. De flesta frågor utgår från scriptet, men det kan också komma en del frågor om Data Manager.

Något som många kanske inte har full koll på utantill är säkerhet med Section Access. Man behöver veta hur scriptet ska skrivas och hur datareduceringen fungerar.

Validera data (22% av testet)

Utöver att kunna ta fram datamodeller och appar behöver också den som skriver testet kunna verifiera att modellen är korrekt. Detta kan göras med information i visualiseringen, tabellvyn och annat. Problemen som behöver förstås kan handla om syntetiska nycklar, cirkulära referenser, allmänna scriptfel, nullvärden och talformat.

Förberedelser
Beroende på din bakgrund kan du behöva olika mycket förberedelser. Grundkurs, bra böcker, jobba med, konsulter tillsammans.

Testlokalen
Testet hålls av Pearson Vue och det finns idag två alternativ när man ska skriva ett test. Antingen kan man ta sig till en testlokal eller så kan man skriva testet på distans. Vi har använt oss av distansmöjligheterna vilket sparat oss mycket tid.

Lokalen man vill sitta i vid distanstest måste vara ett litet rum som är ganska rent på inredning. Bär helt ut skärmar och lösa föremål ur rummet. Du kommer att behöva filma rummet för en person som hjälper dig igång med testet.

Säkerställ att din dator fungerar med testmjukvaran (du kommer att få en länk i ett mail med testmjukvara), säkerställ att du har lösenordet till ditt Pearson Vue-konto och säkerställ att du kommer i rätt tid till testet. Kolla vilken tid testet börjar och vilken tidszon som tiden gäller. Logga in minst 15 minuter innan utsatt starttid.

Ombokningar
Man kan boka om testet utan kostnad om det görs i tid. Ombokningen måste ske 24h innan starttiden för testet.

Utmaningar
Testet är bra så till vida att det tester breda kunskaper inom området. Det är mycket svårt att klara testet efter att endast ha tagit en grundkurs eller läst en bok. Våra konsulter som har kunskaper inom utveckling och arbetar heltid med Qlik brukar titta på att ta certifieringen efter ungefär ett år.

En utmaningen i testet kan vara språket. Dels är testet på engelska och dels är själva frågorna många gånger svårt ställda. Utöver att förstå vad som menas Qlik-tekniskt så behöver man förstå frågan i sig. Därför kan det vara bra att ta testet en gång och bekanta sig med frågeställningarna. Om man misslyckas har man vant sig lite vid hur frågorna ställs och kan försöka igen.

E-postadress på Pearson Vue
Om du arbetar för en Qlik-partner är det mycket viktigt att du skapar ett konto med din jobb-mailadress. Detta för att ditt resultat ska knytas till ert partnerkonto som har krav på sig för att ha ett visst antal certifierade konsulter inom olika områden.

Pris
Certifieringstestet kostar 250 USD att genomföra och om man misslyckas måste man betala igen för ett nytt försök. Om man har möjlighet att delta på Qliks årliga event Qlik World kan man ta certifieringar där till ett reducerat pris – tidigare har det då varit 150 USD.

Resultatet
Man får inte veta exakt vilka frågor man svarat fel på eller vad rätt svar var. I resultatet får man veta hur det gick (% rätt) på de olika områdena och med hjälp av det kan man ringa in vad mer man behöver läsa på om man inte fått godkänt.

Om man inte får godkänt resultat har man möjlighet att ta boka sig igenom för testet längre fram. Man får då betala avgiften igen.

Diplom
När man klarat certifieringen får man ett digitalt diplom från Qlik CertTracker. Logga in och välj Printable Documents i menyn till vänster. Välja därefter Print Now på den certifiering du vill skriva ut.

Dela inlägget
LinkedIn