Field Parameters

Nyligen skrev vi ett inlägg om hur man kan skapa grafer med dynamiska dimensioner i Power BI. Dynamiska dimensioner låter användare välja hur de vill