Field Parameters

Nyligen skrev vi ett inlägg om hur man kan skapa grafer med dynamiska dimensioner i Power BI. Dynamiska dimensioner låter användare välja hur de vill se en graf – t.ex. om staplarna ska vara produkter, kunder eller säljare. Nu kommer en ny funktion som låter oss skapa detta ännu enklare.

Preview-funktion
Fältparametrar, Field Parameters, är en ny funktion som än så länge finns med som en Preview. Det betyder att funktionen är under test och det finns en risk att vi stöter på problem eller att funktionen kan komma att förändras innan den lanseras helt. Funktionen kan dock aktiveras och användas båda i Desktop och på powerbi.com.

För att du ska kunna använda funktionen behöver du ha Desktop version Maj 2022 eller Juni 2022. Du kan gratis ladda ner den senaste versionen här.

Aktivera funtionen genom att i Desktop välja File -> Options and settings -> Options -> Preview features -> Field parameters.

Skapa fältparametrar
Fältparametrar är en grupp av fält som användaren enkelt kan byta mellan. Man kan ha flera parallella grupperingar för olika grafer.

För att skapa en fältparameter väljer man Modeling -> New parameter -> Fields.

Välj de fält du vill ha med genom att kryssa för dem i den högra listan. Du kan döpa om fälten genom att dubbeklicka på dem i den vänstra listan. I fältet Name anger du ett namn för parametern och låt ”Add slicer to this page” vara förkryssad för att skapa en slicer som användaren enkelt kan välja mellan alternativen i.

När parametern är skapad finns den i listan över fält och kan användas i grafer som dimension.

Använda fältparametrar
Användaren kan enkelt byta dimension i grafer genom att välja ett alternativ i den till parametern hörande slicern. Observera att namnet i titlen och vid dimensionsaxeln ändras dynamiskt för att följa urvalet.

Dynamiska tabeller
Funktionen kan också används i tabeller för att låta användare styra vilka kolumner som ska vara med. Lägg till parametern som dimension i en tabell och alla kolumner i parametern kommer upp. Användaren kan nu genom att hålla ned control-knappen välja flera alternativ och skapa en tabell med just de kolumnerna.

Allt är inte perfekt ännu
Vi har dock stött på ett problem som begränsar när vi kan använda funktionen. I grafer där man vill välja mellan olika tidsbaserade fält, t.ex. År Månad och År Vecka, nollställs sorteringen när man byter kolumn. Detta innebär att graferna sorteras felaktigt och inte går att avläsa. I dessa fall får vi fortsätta det tidigare sättet med dynamiska dimensioner. Troligen kommer snart en uppdatering där detta löses med.

Dela inlägget
LinkedIn