Resultaträkning i Power BI

Ett vanligt förekommande problem för en Power BI-utvecklare är att skapa en resultaträkning med del- och totalsummeringar. Problemet bottnar i att dessa summeringar (till exempel