Insight to Action 2024

Välkommen till den ledande mötesplatsen för alla som är passionerade kring framtidens teknik och innovation inom data, AI och analytics! På konferensen Insight to Action

Nyheter i Fabric & Power BI Feb 2024

Februari är månaden för årets första uppdatering i Fabric & Power BI. Den här gången är det många nya förbättringar kring rapporter, datamodeller, service, visualiseringar

Resultaträkning i Power BI

Ett vanligt förekommande problem för en Power BI-utvecklare är att skapa en resultaträkning med del- och totalsummeringar. Problemet bottnar i att dessa summeringar (till exempel