Inbyggda visualiseringar i Planacy

En spännande nyhet i Planacy är möjligheten att visualisera data med det kostnadsfria tillägget som Planacy kallar för native analysis. Där vi tidigare varit begränsade till BI-verktyg för att lyfta in mer avancerade visualiseringar i Planacy, kan vi nu skapa dessa utan integration med BI. Vi kan nog förvänta oss fler nyheter kring detta analyspaket inom kort men vi går igenom det Planacy kallar för en första leverans.        

Native analysis speglar data som ligger i Planacy och alla ändringar i t.ex. budgeten slår igenom i visualiseringar direkt. Förutom de pivottabeller som vi är vana vid i Planacy så finns även en analysyta. Analysytan kan innehålla visualiseringar för att ytterligare överblicka siffrorna i mallen. Ytan kan enkelt gömmas om mer utrymme vill ges till tabellerna.    

I bilden nedan ser vi ett exempel där analysytan innehåller två visualiseringar, den första grafen är av typen vattenfallsdiagram och den andra är av typen stapeldiagram där vi mäter FTE grupperat efter kostnadsställe och för stapeldiagrammet även grupperat efter månad.      

Urval kan göras för varje visualisering individuellt, i exemplet nedan har två kostnadsställen valts bort, bortvalda visas genom överstrukna namn och grafen visar då resterande tre kostnadsställen. Detta urval gäller endast för objektet i vilket man gjort urval.   

En visualisering kan förstoras för bättre överblick, i förstorat läge går det att högerklicka på visualisering och välja spara bild. Bilden kan sedan enkelt användas i presentationer eller delas via epost etcetera. Bilden nedan visar ett grupperat stapeldiagram med tre olika mått kopplat till den primära y-axeln men även en linje kopplad till en sekundär y-axel.  

I de fall vi önskar visa information i visualiseringen men inte vill att den är synlig hela tiden så finns en funktion som kallas inforuta. Genom att hovra med pekaren över objekten kan ytterligare information visas i inforutan, i exemplet nedan ser vi att denna funktion kan ersätta dataetiketten över staplarna då samma information visas i inforutan.   

För enklare visualiseringar av data som finns i Planacy är native analysis helt klart värt att kika på. För djupare analyser som omfattar data som inte läses in i Planacy är ett separat BI-verktyg fortsatt vägen att gå.  

Organisationer som ännu inte arbetar med ett separat BI-verktyg kan nu få ut mer värde av Planacy genom att börja visualisera data. Även för användare som idag redan arbetar med ett BI-verktyg kan native analysis vara ett komplement för visualiseringar i Planacy där omladdningscykler för BI-verktyget kan undvikas.  

Kontakta oss om du vill veta mer om Planacy native analysis! Följ även bloggen som uppdateras löpande med nyheter och tips. 

Dela inlägget
LinkedIn