Inbyggda visualiseringar i Planacy

En spännande nyhet i Planacy är möjligheten att visualisera data med det kostnadsfria tillägget som Planacy kallar för native analysis. Där vi tidigare varit begränsade