Jämföra delar av månader i Qlik Sense

I det här inlägget ska vi ta fram en lösning där användare kan jämföra försäljning i olika månader upp till en viss dag i månaden.

Vi ska utgå från ett exempel där vi har data kring kundorder där vi har fält som OrderDate, Country, Quantity och UnitPrice. Nu vill användaren jämföra månad mot månad per land, men också ha möjligheten att styra så att tabellen visar försäljning upp till en viss dag i månaderna. Om användaren väljer dag 10 ska varje kolumn för en månad visa försäljningen från den första dagen i månaden till och med den 10:e.

Dra och släpp Excel-filen med data till Sense och använd de förslagna kopplingarna mellan de fyra tabellerna. Klicka på tabellen Order och lägg till ett nytt uträknat fält OrderDateDay med uttrycket day(OrderDate). Detta fält ska vi senare filtrera på för att styra hur många dagars försäljning som ska summeras.

Ladda om data och gå till ett ark. Skapa en pivottabell och lägg till Country, YearMonth (OrderDate.autoCalendar.YearMonth) och ett uttryck sum(Quantity*UnitPrice). Dra upp YearMonth så att kolumner bildas. Nu ska du ha en tabell med siffror enligt bilden ovan (exakta siffror beror på urval).

Lägg till en variabel SelDay och sätt värdet till 10. Lägg sedan ut en Variable Input från Custom Objects -> Qlik Dashboard Bundle. Knyt objektet till SelDay, visa som Slider, Min-värde 1, Max-värde 31 och klicka för Slider label.

Modifiera nu uttrycket i pivottabellen så att det bara tar med data fram till och med den dagen användaren har valt. Detta gör vi genom att applicera ett filter, set-analys, där vi användaren variabeln vi skapade tidigare:

Sum({<OrderDateDay={”<=$(VarSel)”}>} Quantity*UnitPrice)

Nu har vi en pivottabell som visar försäljning per land och månad där användaren med hjälp av en slider kan ställa in hur många dagar i varje månad som ska summeras upp.

Dela inlägget
LinkedIn