Kommunkartor i Qlik Sense

Ser Örebro kommun konstig ut på din karta i Qlik Sense? Det beror på att Örebro kommun blandas ihop med Örebro län. Tur nog är det enkelt att lösa!

Qlik Sense har en bra funktion som tolkar värden i ett fält som regioner i Sverige – t.ex. kommuner. Det kan hjälpa oss med att snabbt få upp en karta, men ibland blir det inte riktigt som vi tänkt.

I det här exemplet läser vi in inkomstdata för varje kommun och ska visa upp informationen på en karta. Vi har två fält: Kommun och Inkomst. Kommun är namnen på kommuner som Ödeshög, Linköping och Örebro.

Första skapar vi en karta och lägger till ett Area-lager. När vi väljer Kommun som Location placeras Mora, Salem och Solna fel. Mora tolkas som ett område i Nicaragua, Salem hamnar i USA och Solna i Slovakien.

För att lösa detta behöver vi ange att vi söker efter områden i Sverige. Klicka ur Scope for locations och ange ’SE’ i County. Nu ser kartan bättre ut! Men om vi tittar noga ser vi att det finns ett stort område i närheten av Örebro som inte stämmer med verkligheten.

Problemet är att Örebro kommun blandas ihop med Örebro län. Ytan vi ser är länet och inte kommunen. Vi måste därför tydligare säga att det är kommuner vi vill visualisera. Byt Location type från Auto till Administrative area (Level 2) – nu ser det bättre ut!

Kolla alltid genom kartor noga då det lätt kan bli fel.

Dela inlägget
LinkedIn