Nyheter i Fabric & Power BI Feb 2024

Februari är månaden för årets första uppdatering i Fabric & Power BI. Den här gången är det många nya förbättringar kring rapporter, datamodeller, service, visualiseringar och mycket mer! I det här inlägget berättar vi om våra favoriter.

POWER BI-RAPPORTER
Visuella beräkningar
Tidigare har man varit tvungen att skapa alla mått i sin datamodell och detta har ibland lett till många specifika mått som bara används i enskilda grafer. Med visuella beräkningar får vi dels möjligheten att definiera mått inne i grafen i stället för datamodellen och också att skapa mått baserade på punkter i grafen. Den här funktionen är fortfarande i preview.

Enkla mått kan till exempel vara att ta försäljningsbeloppet minus budgetbeloppet.

Man kan också skapa mått som till exempel summerar upp värden genom grafen RUNNINGSUM().

Dynamiska prenumerationer
Med dynamiska prenumerationer får man möjlighet att skicka personliga PDF-rapporter till mottagare som har licenser i Power BI. Användarna får en anpassad rapport filtrerad med deras data. Detta kan till exempel användas för att enkelt sätta upp en veckorapport till säljare där de bara får se sin egen information.

DATAMODELLER
Måttbeskrivningar med Copilot
Copilot är Microsofts nya AI-verktyg som kommer att kunna hjälpa oss allt mer. Nu har Microsoft lagt till Copilot i Fabric och en av uppgifterna som verktyget kan utföra är att skriva beskrivningar till de mått vi skapat. Copilot kräver minst nivå F64 av Fabric eller P1 av Power BI och är än så länge i preview.

ONELAKE
Domäner och subdomäner
För att förbättra en större verksamhets struktur av arbetsytor kan man nu skapa domäner och subdomäner som grupperar arbetsytor. Detta gör det enklare att stödja strukturer där avdelningar/bolag kan ha egna delar av Fabric-miljön. Funktionen är än så länge i preview.


Fabric Copilot Preview
Fabric Copilot finns nu i preview för hela värden! Dock behöver du ha minst en betald F64 eller P1 för att kunna använda Copilot. Copilot kommer att hjälpa dig i dataflows (M-kod), skriva DAX-uttryck, skapa hela appar och mycket mer. I ett dataflow kan du t.ex. be Copilot ändra en kolumn med temperatur i Fahrenheit till att räkna om till Celsius.

Data Pipelines: Amazon S3 och Google Cloud Storage
Nu är det möjligt att använda data pipelines för att hämta data från Amazon S3 samt att landa data både i Amazon S3 och Google Cloud Storage.

Dela inlägget
LinkedIn