Nytt sätt att arbeta med Set Analysis

Set Analysis är Qliks sätt att i uttryck lägga till filtreringar på data. Till exempel kan ett visst uttryck visa försäljningen för ett visst land, en viss period och liknande. Nu har Qlik utökat möjligheten till hur man kan skriva Set Analysis och detta kan vara användbart i många situationer.

Normalt använder man set analysis i en aggregeringsfunktion som summering, snitt eller min/max. Nedan uttryck skulle summera SalesAmount, men endast för året 2022:

sum({<Year={2022}>} SalesAmount)

Kanske vill man också skriva ett uttryck som räknar ut föregående år och året innan dess försäljning:

sum({<Year={2021}>} SalesAmount)

sum({<Year={2020}>} SalesAmount)

Tänk nu om förändringar i datamodellen kräver att vi ändrar vårt uttryck till SalesAmount*ExchangeRate. Vi skulle då behöva ändra i tre separata uttryck och risken skulle finnas att vi missar något ställe.

Det nya sättet att skriva set analysis låter oss bland annat applicera ett filter på ett befintligt mått. Man börjar då med att skapa ett grundmått som man lägger i ett Master Measure:

Total Sales Amount = sum(SalesAmount)

Sedan kan vi skapa nya mått som lägger på set analysis på detta utan att behöva veta detaljerna för grundmåttet: {<Year={2022}>} [Total Sales Amount] {<Year={2021}>} [Total Sales Amount] {<Year={2020}>} [Total Sales Amount]

Om någon nu säger att vi behöver börja multiplicera med valutakurs är det bara i ett uttryck vi behöver ändra.

Dela inlägget
LinkedIn