Sommarnyheter i Power BI

Medan vi haft semester har Microsoft arbetat på med nya funktioner till Power BI. Under sommaren har många nya bra nyheter kommit och vi berättar om de viktigaste i detta inlägg.

Small multiples
Den här nya funktionen gör det möjligt för en utvecklare att visa upprepade grafer för något dimensionsvärde. Detta är ofta användbart för att kunna jämföra värden mellan olika kategorier, länder etc. Skalan blir samma i alla grafer, vilket förenklar jämförelse även om låga värden i en enskild graf kan bli svårare att läsa.

Villkorsstyrd formatering
Nu finns mer möjligheter att ställa in villkorsstyrd formatering på olika egenskaper. Tidigare kunde endast en fast t.ex. färg väljas, men nu kan man med hjälp av att uttryck styra färgen. Villkorsstyrd formatering finns nu på:

 • Data label colors
 • Total label colors
 • Legend text colors
 • Axis start and end
 • Axis title, gridline, and label colors
 • Funnel visual percent bar label colors
 • Funnel visual category axis color
 • Multi-row card title text, data label colors, and category label colors
 • Gauge visual axis colors, including start, minimum, and maximum
 • Slicer slider and header font colors

Känslig data
Nu finns möjligheten att göra en inställning på en app som visar hur känslig data appen innehåller. Om en app sätts som känslig kan fortfarande ses av en behörig användare när man kör via Power BI Service, men det finns möjlighet att kontrollera vad som händer om data exporteras ut. Det är också möjlighet att styra vad en användare ser som öppnar en rapport i Power BI Desktop. Känslighetsnivån visas även för användaren när denne använder appen.

Det finns också en förhandsutgåva av funktionalitet där etiketten för känslighet ärvs av det data som appen tar in – om en app läser in känslig data flaggas även appen som innehållande känslig data.

Ny Data Model-vy
Datamodeller är uppsättningen av data i en app – vilka tabeller och kolumner som finns samt hur dessa kopplas samman med varandra. Under sommaren har en ny vy skapats. Utvecklare kan nu enklare arbeta med datamodellen. Exempel på nya funktioner är:

 • Tabellhuvudfärger – tabeller från samma källa får samma färg på huvudraden
 • Ikoner för lagringsmetod – Visar om en tabell är importerad, inläst via DirectQuery, live connection eller både import och DirectQuery.
 • Felikoner – visar om det är fel på något fält
 • Tooltips – Information om tabeller
 • Fäll ihop tabeller – Möjligheten att visuellt fälla ihop tabeller för att se stora modeller bättre
 • Inställningar på visning av tabeller – möjlighet att ställa in om databasnamn, nyckelfält och anant ska visas
 • Prestandaförbättringar

Dataanslutningar
Nya och uppdaterade anslutningar mot system som:

 • Adobe Analytics
 • Amazon Athena
 • Anaplan
 • Assemble Views
 • Azure Consumption Inisghts
 • Azure Databricks
 • BQE Core
 • Cognite Data Fusion
 • Databricks
 • Dremio
 • Dynamics 365 Business Central
 • FactSet
 • Google BigQuery
 • MariaDB
 • Snowflake
 • Starburst Enterprise
 • SumTotal
 • Vessel Insight
 • Workplace Analytics

Grafer och objekt
Många grafer har uppdaterats med nya inställningsmöjligheter och flera nya graftyper har lagts till.

Dela inlägget
LinkedIn