Sommarnyheter i Qlik Sense

Medan vi haft semester har Qlik arbetat på med nya funktioner till Qlik Sense SaaS. Under sommaren har många nya bra nyheter kommit och vi berättar om de viktigaste i detta inlägg.

Anslutningar
Under sommaren har vi fått ett stort antal nya och uppdaterade förberedda dataanslutningar som gör uppkoppling till valda system enklare.

  • AYLIEN News
  • Google Drive and Spreadsheets
  • Google Search Console
  • OneDrive Metadata
  • Qualtrics
  • SugerCRM

Även vanliga ODBC-anslutningar har förbättrats så att data kan läsas ännu snabbare från en databas.

Förbättrade grafobjekt
I kombinationsdiagram (både staplar, linjer och symboler) kan nu färgen styras per uttryck direkt i grafen. Tidigare har man varit tvungen att skapa ett master measure med en fast färg som uttrycket alltid fick överallt. Detta kunde leda till att färgerna blev olämpliga vid olika placeringar. Förhoppningsvis kommer denna färginställning även komma till övriga grafer.

I kartor har vi fått möjligheten att lägga till bilder, vilket gör att vi kan visa flaggor över länder etc. Man kan också göra mer komplexa grafer som till exempel en scatter plot med bilder. Se exempel på detta här.

Kartor har också fått en ny bakgrundskarta i form av ett mörkt tema.

Prenumerera på grafer och ark
Användare har nu möjligheten att välja en graf eller ett ark med grafer och sätta upp en prenumeration på dessa. Med vald frekvens skickas bilder i mail till användaren. På så sätt kan en användare enkelt följa till exempel förra veckens försäljning utan att ens behöva logga in. Om användaren har uppföljningsfrågor finns en länk till rapporten i Qlik Sense.

Alerts
Alerts är en funktion som låter användare sätta upp notifikationer som skickas när något visst villkor uppfylls. Det kan exempelvis vara att omkostnader nått budgetnivån, marginalen på en order går under ett tröskelvärde eller en ny kund handlat. Nu finns en sammanställd tutorial för att användare ska lära sig mer om funktionen.

Användare kan nu även välja att få ett dagligt mail med sina alerts sammanställda. Detta kan vara användbart när man får många alerts varje dag.

Collaboration
En stor nyhet är möjligheten att samarbeta kring data genom att skriva anteckningar, tagga andra användare, ta snapshots av grafer och mycket mer. Funktionerna gör att analys och diskussion kommer närmre rapporten istället för att ske på sidan om i mails. En snabbare och effektivare diskussion kommer att leda till snabbare och bättre beslut.

Hybrid data delivery
Ytterligare en stor nyhet är möjligheten att med hjälp av Qlik Replicate leverera on-prem-data in till Qlik SaaS i nära realtid. Qlik Replicate läser förändrade värden i en databas, skickar informationen till Qlik SaaS som sparar ner data till en QVD. Detta pågår löpande vilket gör att det hela tiden finns en uppdaterad QVD att tillgå. Datakällan kan vara databaser som Microsoft SQL Server, Oracle och IBM DB2, men även SAP fungerar.

QlikView -> Sense
Nu finns möjligheten att migrera över QlikView-bokmärken till Qlik Sense – jättebra för kunder som har QlikView sedan tidigare och har börjat gå över till Sense.

Qlik Sense kan sedan tidigare visa QlikView-rapporter i hubben och nu kommer även en funktionalitet för att kunna öppna QlikView-appar i IE11 plug-in. I dagsläget är det bra att försöka gå bort från plug-in-lösningen, men funktionen är bra för kunder där detta av någon anledning inte är möjligt.

Förbättrade bokmärken
Nu sparas även aktuell flik i behållare när man skapar ett bokmärke. Det gör att en användare som öppnar ett bokmärke kommer tillbaka till exakt rätt plats i rapporten.

Periodanalys
En ny funktion i Insights-delen av Qlik Sense låter användare enkelt analysera perioder mot perioder.

Katalog
Katalogen över innehållet i Qlik Sense har förbättras med en förfinad sökmöjlighet genom att även använda olika filter. Nu kan användaren enkelt söka efter appar, data, grafer, anteckningar och länkar. Filtrering kan ske på objekttyper, ägare, skapare och taggar.

Dela inlägget
LinkedIn