Sortera grafer i Power BI

När man skapar grafer är det ofta viktigt att sortera dessa korrekt. Det kan handla om att man vill se topp- eller bottenresultat, underlätta för användaren att snabbt hitta rätt värde etc.

Grafer kan enkelt sorteras med hjälp av de fält och mått som finns med i grafen. Skapa din graf och välj sedan mellan sorteringsalternativen som du hittar i menyn överst till höger i grafen (tre punkter som visas när man håller musen över grafen).

Sortera efter-valet låter användaren välja vad i grafen som sorterings ska ske efter. Fält och mått som används som finns i grafen finns att välja på. Utvecklaren kan också välja om sorteringen ska ske fallande eller stigande.

Ibland vill man dock sortera en graf på något som inte finns i grafen. Det enklaste är då att lägga till det du vill sortera på i tooltips. Med nedan steg skapar vi en exempelapplikation och applicerar en sådan inställning. Du kan själv följa stegen för att testa hur man gör. Grafen vi ska skapa är ett stapeldiagram med antalet guld-/silver-/bronsmedaljer som respektive land i OS 2021 fått. Vi vill att grafen ska vara sorterad så att det land som fått flest medaljer totalt visas överst.

Skapa en ny app och välj att hämta in data från en annan källa. Välj källan Webben som du hittar under Annat. Ange följande URL: https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm

Det tar en liten stund för Power BI att söka igenom sidan, men sedan presenteras de datatabeller som Power BI hittat. Välj den första tabellen, Medal Standings, som motsvarar huvudtabellen på hemsidan. Klicka sedan på valet Transformera data. Vi behöver göra en mindre transformation genom att döpa om kolumnerna som Power BI hittat. Gör detta genom att dubbelklicka på kolumnnamnen och skriv in nya namn:

  • Team/NSO = Country
  • <Blank> = Gold
  • _1 = Silver
  • _2 = Bronze

Klicka sedan på Stäng och använd för att läsa in data och skapa en graf.

Skapa en ny liggande staplad stapelgraf och klicka för fälten Country, Bronze, Silver och Gold. Nu skapas själva grundgrafen som vi ska sortera vidare genom att lägga till fältet RankbyTotal (rankning baserat på alla medaljtyper). Dra och släpp fälten så att Country ligger under Axis, Gold/Silver/Bronze under Values och RankbyTotal under Tooltips. Håll sedan musen över grafen, klicka på de tre prickarna som kommer fram och välj att sortera fallande.

Nu är vår graf klar. Vid tidpunkten vi hämtade ner data till appen har USA fått flest medaljer totalt även om Kina har fler guldmedaljer.

Dela inlägget
LinkedIn