Ta bort oanvända fält och mått

När man utvecklar rapporter är det lätt att lägga till fält och mått som sedan inte används. Det kan vara en god idé att rensa rapporter innan publicering då oanvända fält ändå tar upp minne. Oanvända fält och mått gör också rapporten svårare att underhålla i framtiden.

Varför rensa rapporter
Alla fält som skapas i Power Query (”transform data”) sparas och tar uppe minnesplats när rapporten är öppen för en användare. Genom att rensa bort oanvända fält sparas resurser och rapporten blir effektivera att använda.

En viktig aspekt när man utvecklar rapporter är hur de kan underhållas i framtiden. För att förenkla underhållet är det också bra att rensa bort oanvända fält och mått. En renare rapport är enklare att förstå och felsöka.

Measure Killer
Ett smidigt sätt att rensa bort oanvända fält och mått är att använda verktyget Measure Killer. Verktyget är ett fristående verktyg som jobbar med Power BI för att se vad som används och vad som kan tas bort.

Measure Killer finns i två versioner – en version som inte kräver administratörsrättigheter och en som kräver det. Fördelen med versionen som kräver administratörsrättigheter är att Measure Killer integreras in i Power BI Desktop och är lättare att starta. I det här exemplet kommer jag använda versionen som kräver administratörsrättigheter för att installera. Measure Killer kan hämtas ner här: https://en.brunner.bi/measurekiller

Man kan använda många funktioner i Measure Killer utan att betala, men för vissa funktioner behöver man köpa en licens. Allt i det här exemplet går att göra med gratisversionen och du behöver inte göra något speciellt för att aktivera den.

Analysera en rapport
Om du har installerat Measure Killer med administratörsrättigheter kan du i Power BI Desktop gå till External tools och öppna verktyget. Jag har först öppnat en rapport i Power BI som jag vill analysera och sedan startar jag Measure Killer.

Välj det vänstra alternativet för att analysera Single report/dataset. Därefter ska du välja vilken rapport du vill analysera. Klicka på drop-down-menyn vid File och välj rätt rapport. Klicka sedan på Run-knappen och när allt är klart på Show results.

Resultatet visas som en lista där mått och kolumner (se tabellkolumnen Type) listas tillsammans med matnyttig information. Röda rader är de som Measure Killer inte kan se används i rapporten. Man kan också se hur många byte som en kolumn tar upp. Mått tar inte plats.

Ta bort oanvända mått och kolumner
För att ta bort de mått som inte används kan man välja Kill all unused measures i menyn ovanför tabellen. Bekräfta att du vill ta bort måtten och de tas bort automatiskt. Tittar du i Desktop ser du att de oanvända måtten nu är borta.

För att ta bort oanvända kolumner måste vi göra lite mer manuellt arbete. Börja med att välj Kill columns i menyn ovanför tabellen. Klicka för Remove columns och välj en tabell att ta bort kolumner från. Välj kolumner att ta bort. Klicka Apply och sedan på Copy M code. 

Measure Killer har nu modifierat din M-kod (den kod som ligger bakom Power Query). Du kan kopiera M-koden och gå till Power BI Desktop och till Transform data / Power Query. Markera motsvarande tabell som du gjorde i Measure Killer, välj Advanced Editor och ersätt innehållet med det du kopierat.

Tittar du noga kan du se vad Measure Killer har ändrat. En sista rad har lagts till som tar bort de kolumner du hade markerat.

DAX-tabeller
Om du skapat tabeller i DAX listas även oanvända kolumner för dessa här. Dock kan du inte få ut någon kod för att ta bort de oanvända kolumnerna. Du kan manuellt stämma av listan i Measure Killer med din DAX-kod och justera efter behov.

Dela inlägget
LinkedIn