Alternativa dimensioner

I Power BI finns inget inbyggt stöd för att låta användare enkelt byta från en dimension till en annan i en graf eller tabell. I