Bilder i appar

Många gånger är det användbart att lägga till bilder i sina appar för att skapa intresse, hjälpa användaren att snabbt hitta rätt mätetal och liknande.

Quick Table Viewer

Quick Table Viewer är ett riktigt bra tillägg till Qlik Sense som löser problemet med att snabbt skapa stora tabeller. På Qlikview-tiden kunde man med

Introduktion av Write!

Write! Edit är ett tillbyggnadspaket till Qlik Sense som ger dig möjligheten att kunna redigera och skapa nya data direkt i en Qlik-app. Tekniskt sker