Kommunkartor i Qlik Sense

Ser Örebro kommun konstig ut på din karta i Qlik Sense? Det beror på att Örebro kommun blandas ihop med Örebro län. Tur nog är

Spara data till Sharepoint

Ibland vill vi exportera ut data från Qlik Sense till en annan plats som Sharepoint. Med Qliks inbyggda Sharepoint-connector är det enkelt att göra direkt