Fördelningsdiagram

Fördelningsdiagram hör till ett av de mindre använda objekten i Qlik Sense, men det har möjlighet att visa intressant information i specifika fall. I det