Vad är Microsoft Fabric?

Microsoft har släppt en ny spännande funktion som kallas Microsoft Fabric. I det här inlägget går vi igenom vad det är och hur ni kan ha nytta av det.

Vad är ett Data Fabric? Data fabric generellt är en arkitektonisk koncept och en strategi för att hantera och integrera data från olika källor och plattformar. Det syftar till att skapa en enhetlig vy och åtkomst till data, oavsett var det befinner sig eller hur det är strukturerat.

Data fabric kombinerar olika teknologier och tjänster för att underlätta hanteringen av data i en distribuerad miljö. Det kan inkludera tekniker som datalake, datawarehouse, datavirtualisering, datamaskininlärning och automatisk dataindexering.

En data fabric tillhandahåller vanligtvis följande funktioner:

  1. Dataintegration: Möjligheten att samla in och integrera data från olika källor, såsom interna system, externa databaser och molntjänster.
  2. Datahantering: Verktyg och tekniker för att organisera och strukturera data, inklusive datakataloger, metadatahantering och datalagring.
  3. Dataåtkomst: Möjlighet att söka, hämta och dela data på ett säkert sätt, oavsett var det lagras eller vilket format det har.
  4. Datatillgänglighet: Förmågan att göra data tillgänglig för olika användare och applikationer, både internt och externt.
  5. Dataanalys: Möjlighet att använda avancerade analysverktyg och tekniker för att extrahera insikter och förståelse från data.

Data fabric-konceptet syftar till att lösa problemet med datafragmentering och komplexitet i moderna datamiljöer. Genom att skapa en gemensam och enhetlig vy över data kan organisationer effektivisera datahantering, snabba upp beslutsfattande och stödja verksamhetsprocesser på ett mer effektivt sätt.

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric sammanför nya och befintliga komponenter från Power BI, Azure Synapse och Azure Data Explorer till en enda integrerad miljö. Dessa komponenter presenteras sedan i olika anpassade användarupplevelser.

Fabric sammanför upplevelser som dataengineering, datafabrik, datavetenskap, datawarehouse, realtidsanalys och Power BI på en delad SaaS-grund. Denna integration ger följande fördelar:

  • Ett brett utbud av djupt integrerad analys inom branschen.
  • Delade upplevelser över bekanta och lätta att lära sig.
  • Utvecklare kan enkelt komma åt och återanvända alla tillgångar.
  • En enhetlig datalake som gör att du kan behålla data där den är samtidigt som du använder dina föredragna analysverktyg.
  • Centraliserad administration och styrning över alla upplevelser.

Med Microsoft Fabric SaaS-upplevelsen är all data och alla tjänster sömlöst integrerade. IT-team kan centralt konfigurera kärnföretagsfunktioner och behörigheter tillämpas automatiskt på alla underliggande tjänster. Dessutom är känslighetsmärken för data ärver automatiskt över enheterna i paketet.

Fabric gör det möjligt för skapare att fokusera på att producera sitt bästa arbete och befriar dem från behovet av att integrera, hantera eller förstå den underliggande infrastrukturen som stöder upplevelsen.

Kontakta oss om du vill veta mer! Vi kommer löpande presentera ny information om de olika funktionerna i Microsoft Fabric.

Dela inlägget
LinkedIn