Vad händer med egna ark när man får Analyzer?

Användare som har en Professional-licens kan bland annat skapa egna ark i befintliga applikationer. Men vad händer om man ändrar användaren till att bli en Analyzer?

Qlik Sense har två nivåer på användare:
Professional: En användare som utöver att kunna analysera i appar också kan skapa nya appar och egna ark
Analyzer: En användare som bara kan analysera i appar – användaren kan inte skapa några nya appar eller ark

Ibland ska en användare ändras från Professional till Analyzer och frågan är då vad som händer med de ark som användaren skapat sedan tidigare. Egna ark ligger på ett eget segment i appöversikten:

Efter att en användare nedgraderats till en Analyzer försvinner möjligheten att skapa egna ark. De ark som användaren redan skapat finns dock kvar:

Användaren kan inte längre publicera arket till andra användare.

Vill du veta mer om hur Qlik Sense fungerar? Vi erbjuder nyheter och bloggar, kurser på olika nivåer och förstås personlig hjälp. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.

Dela inlägget
LinkedIn