Vilken Power BI-licens är rätt för dig?

Är du intresserad av Power BI men vet inte vilken licens som är rätt för dig? Då ska du läsa igenom det här blogginlägget där vi går igenom de olika typerna av användarlicenser.

Power BI Free
Ja, Power BI är gratis! Men bara om du vill använda det själv utan att dela rapporter med användare. Med den här licensen kan du använda hela Power BI Desktop och skapa rapporter för dig själv. Det finns dock inget bra sätt för att dela med andra, utan då behöver du skaffa licenser.

Power BI Pro
Pro är den första nivån där man betalar för sina användare. Kostnaden är 10 USD/månad (87,40kr) och licensen ger dig möjligheten att publicera rapporter till Power BI Service. Här kan andra användare ta del av rapporter som laddats upp. Alla användare behöver dock en Pro-licens för att kunna ta del av rapporterna.

En rapporters datamodell kan som mest vara 1GB stor och en rapport kan som mest uppdateras 8 gånger på ett dygn.

Det här alternativet är bra om ni är färre än 500 användare och era rapporter inte är så stora.

Power BI Premium Per User
Premium Per User är en bra uppgradering till Pro. Kostnaden är 20 USD/månad (174,70kr) och man kan fortsatt publicera rapporter till Power BI Service. På samma sätt som tidigare behöver alla användare en licens för att använda rapporterna.

Det är möjligt att kombinera Pro- och Premium-licenser i samma miljö. När man sätter upp en arbetsyta i Power BI Service väljer man om den är Pro eller Premium. Om en rapport publicerats till en Premium-arbetstyta så behöver användarna också Premium-licenser.

Med Premium Per User kan rapporternas datamodeller vara högst 100GB. Dock får själva rapporten max vara 10GB när den publiceras, men den kan alltså läsa in mer data i efterhand. En rapport kan som mest uppdateras 48 gånger på ett dygn.

Med Premium får man också tillgång till mer funktionalitet. Det är framför allt tre funktioner som är intressanta:

  • Dataflows/Dataflöden: Med Dataflöden kan man sätta upp transformation av data med PowerQuery i ett eget logiskt lager innan data används av rapporter. Detta ger en tydligare struktur där data kan återanvändas mellan olika rapporter.
  • Skapa fasta rapporter som mailas ut till användare
  • XMLA-slutpunkt: Detta är en ganska ny funktion som låter administratörer och utveckla anropa Power BI Service för att till exempel uppdatera ett dataset.

Det här alternativet är bra om ni är färre än 250 användare och era rapporter är stora.

Power BI Premium Capacity
Med Premium Capacity behöver ni inte längre köpa licenser till varje användare. Dock behöver de användare som ska utveckla rapporter fortfarande ha en Power BI Pro-licens.

Varje tenant får en egen isolerad miljö, vilket gör att man inte påverkas av andra kunders omladdningar av rapporter etc.

Capacity kan köpas i flera olika nivåer där den första nivån, P1, kostar 5000 USD/månad (43641,50kr). På samma sätt som med Premium Per User får man 48 omladdningar per dag och rapport. Man får tillgång till 25 GB RAM per dataset och en enskild rapport kan vid publicering vara max 10GB stor. På den första nivån har miljön 8 virtuella kärnor. Det går sedan att uppgradera till P2 eller P3 beroende på de behov man har:

P1: 8 kärnor, 25 GB RAM, 5000 USD/månad (43 641,50kr)

P2: 16 kärnor, 50 GB RAM, 10000 USD/månad (87 283kr)

P3: 32 kärnor, 100 GB RAM, 20000 USD/månad (174 566kr)

Med Premium Capacity får man också möjlighet att köra rapporter för användare lokalt på en server utan att lägga data i molnet. Funktionaliteten är dock begränsad jämfört med vad man kan göra på Power BI Service.

Det här alternativet passar bra om ni har fler än 500 användare eller fler än 250 användare som behöver stora rapporter.

Exempel 1
En mindre verksamhet vill starta upp med Power BI. De är 10 användare varav 2 ska skapa rapporter.

Om rapporterna inte är så stora och verksamheten nöjer sig med enklare funktionalitet kring datahantering kan de köpa 10 st Pro-licenser. Kostnad: 10 * 87,40kr/månad – ca 10 500 kr/år.

Om rapporterna är stora eller om verksamheten vill ha lite mer avancerade funktioner kan de istället köpa 10 st Premium Per User-licenser. Kostnad 10 * 174,70 kr/månad – ca 21 000 kr/år.

Exempel 2
En större verksamhet vill låta sina 300 användare ta del av rapporter. Av de 300 ska 20 personer ha möjlighet att utveckla nya rapporter. Rapporternas dataset är mindre än 10 GB.

Den billigaste lösningen blir att använda Premium Capacity + 20 Pro-licenser.

Premium Capacity: 523 698 kr/år

20 Pro-licenser: 20 976 kr/år

Totalt: Ca 545 000 kr/år.

Kontakta oss
Undrar ni fortfarande vad som skulle passa bäst för just er eller har följdfrågor kring licenserna? Kontakta oss så hjälper vi er hitta rätt!

Dela inlägget
LinkedIn