Dynamiska pivottabeller – enkelt exempel på self service i Power BI

Self service är ett begrepp som ofta används inom BI och syftar till en användares möjlighet att svara på frågor genom att själv ta fram underlaget. Ett exempel på detta är dynamiska tabeller som ger användaren stora möjligheter att vrida och vända på data.

Power BI erbjuder en funktion som kallas parametrar där fält adderas till en parameter som sedan adderas till en slicer. Genom att göra urval i samma slicer kan användaren styra vilka fält och mått som ska visas men även i vilken ordning de ska visas. I bilden nedan ser vi exempel på en dynamisk pivottabell med tre parametrar som styr vilka rader, kolumner och mått (även detta en kolumn) som ska visas. Tabellen visar nu ”Country” som raddimension, ”Year” som kolumndimension och ”Total Sales Amount” som mått. Vi ser att vi får försäljningen per år och land precis som förväntat.   

Genom att addera ytterligare ett mått som i exemplet nedan så får vi istället försäljningen och bruttovinsten per år och land. Det är även möjligt att sätta beräkningsvillkor som hindrar tabellen från att visas om för få eller för många urval gjorts i någon dimension eller mått.    

Väljer vi även kategori som en raddimension samt månad som kolumndimension och expanderar hela nivån land så ser vi nedan att vi får bruttomarginalen per land, kategori och månad. I exemplet används namnet på månaden och för att lösa sorteringen så används månadens nummer som sorteringsindex.    

Vill vi se den föregående vyn men byta plats på land och kategori så kan vi helt enkelt välja bort land, kategori och sedan välja dem igen men då välja kategori först. Raddimensionerna dyker alltså upp i den ordningen som de väljs från högsta (första valet) till lägsta (sista valet). På detta vis får vi nu samma som ovan fast per kategori och land.   

Att addera ytterligare dimensioner och mått är snabbt gjort och blir de för många för att ha synliga som i detta exempel så går det såklart att sätta slicer till drop-down.  

När analysbehoven förändras så kan användaren anpassa tabellen och de kallar vi self service med dynamiska tabeller. Vill du veta mer om self service eller Power BI, kontakta oss!    

Dela inlägget
LinkedIn